ΜΠΛΟΚ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | το νοικοκυριό σας

ΜΠΛΟΚ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | το νοικοκυριό σας

Τυπώστε τη φίρμα σας στα έντυπα με τα οποία έρχεται σε συνεχή και άμεση επαφή ο πελάτης σας: Τα μπλοκ λογιστηρίου!
Δημιουργείστε μπλοκ μονόχρωμα ή τετράχρωμα, σε απλό ή χημικό χαρτί,
που θα βάλουν σε “τάξη” το πιο απαιτητικό τμήμα της επιχείρησής σας. Το λογιστήριο!

Αποδεδειγμένα, συμφέρει οικονομικά την επιχείρηση να εκτυπώνει τα δικά της μπλοκ λογιστηρίου,
από το να προμηθεύεται του εμπορίου.

TIPS! Προτιμάτε να εκτυπώνετε μεγαλύτερο τιράζ σε μπλοκ. Το κόστος πέφτει ανά μονάδα!