ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | το πρόσωπό σας

εταιρική ταυτότητα

H  “εταιρική ταυτότητα” δηλώνει το “πρόσωπο” μιας επιχείρησης και πρέπει να προβάλεται σε κάθε επαγγελματική επικοινωνία!
Δημιουργείται για να εκφράσει την “εταιρική προσωπικότητα”, ώστε η καθημερινή επικοινωνία να προσδίδει κύρος και σοβαρότητα.

Στην [ΤΝΜ-GROUP] σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι σύμφωνη με το “προφίλ” της εταιρίας
(εικαστικά αλλά και όσον αφορά την παρουσίαση της πληροφορίας)
και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.

Τα βασικά στοιχεία μιας εταιρικής ταυτότητας αποτελούν: Το λογότυπο, η επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο, ο φάκελος
και συμπληρωματικά: ημερολόγια, παραστατικά, μπλοκ σημειώσεων, ευχαριστήριες / ευχετήριες κάρτες, θήκες DVD κ.α.

ΤΙPS! Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας θα πρέπει να ανατεθεί μόνο σε επαγγελματίες γραφίστες.
Φτωχά σχεδιασμένες λύσεις μπορεί να «καταστρέψουν» μια επιχείρηση από την αρχή με ότι οικονομικό επακόλουθο έχει αυτό!