ΦΑΚΕΛΟΙ | αποστολή εξετελέσθη

ΦΑΚΕΛΟΙ | αποστολή εξετελέσθη

Η προβολή της κάθε επιχείρησης κατά την αλληλογραφία της
επισημαίνει την αποστολή της στους παραλήπτες τονίζοντας ταυτόχρονα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

 Οι φάκελοι είναι αυτοί που θα κάνουν γνωστή την ύπαρξη σας και την σοβαρότητα
με την οποία αντιμετώπιζετε τους πελάτες σας.
Το στοιχείο που είναι απαραίτητο επάνω στους φακέλους είναι το λογότυπό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας
και πάντα σύμφωνα με το ύφος του εταιρικού σας προφίλ!

ΤΙPS! Xρησιμοποιείστε έγχρωμους και ευμεγέθεις φακέλους για την αποστολή διαφημιστικού υλικού
ή αποστείλετε το σε λευκούς φακέλους με διακριτικό το λογότυπό σας,
για να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των παραληπτών από την πρώτη στιγμή!