ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ | οι πολυσέλιδοι…πωλητές σας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ | οι πολυσέλιδοι...πωλητές σας

Kατάλογοι και πολυσέλιδα έντυπα περιέχουν στις σελίδες τους όλη τη δραστηριότητα,
τα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες.

Ο αριθμός των σελίδων τους εξαρτάται από τον όγκο της πληροφορίας που ο επιχειρηματίας
θέλει να ‘’περάσει’’ στην αγορά και οπωσδήποτε από το budget που διαθέτει.

Κάθε πληροφορία που υπάρχει στο εξώφυλλο, στις εσωτερικές σελίδες και στο οπισθόφυλλο
θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί με στρατηγικό τρόπο, να έχει τονιστεί κατάλληλα και να έχει τη θέση και τη σειρά που της αναλογεί.

TIPS! Η πλαστικοποίηση στα εξώφυλλα των καταλόγων επιτυγχάνουν τη μέγιστη ανθεκτικότητα του εντύπου