Πρόσφατα Έργα

Δείτε μερικές από τις πρόσφατες εργασίες μου
σε διαφημιστικά έντυπα, πολύπτυχα, εταιρική ταυτότητα, λογότυπα, folders,
επαγγελματικές κάρτες, συσκευασίες προϊόντων.

Εξειδικεύομαι στο σχεδιασμό προϊοντικών καταλόγων με άμεσους χρόνους εκτέλεσης και τελικής παράδοσης.


ΟΛΑ ()
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ()
KΑΤΑΛΟΓΟΙ ()
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ()
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ()
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ()
ΑΦΙΣΕΣ ()
Περισσότερα (19)